26 października odbędzie się walne zebranie o godzinie 11-tej.

Plan zebrania ……………………….

…………………………………………

…..