Przykładowy skrypt dzięki któremu działkowcy będą mogli uzyskać informację o stanie zasłużenia.

Wystarczy w pierwszej kolumnie wpisać numer działki a w drugiej hasło.
W tym przypadku do numeru 15-tego hasło jest takie same jak numer działki , numer 16 ma hasło :Hasło123@

 

 

Hasła Administrator może ustalić indywidualnie z działkowcami np. poprzez specjalny formularz.

 

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer działki

Hasło

Weryfikacja działkowca ....