AKTUALNOŚCI

Opłaty za prąd

Odczyt energii elektrycznej

Przykładowy skrypt dzięki któremu działkowcy będą mogli uzyskać informację o stanie zasłużenia. Wystarczy w pierwszej kolumnie wpisać numer działki a w drugiej hasło. W tym przypadku do numeru 15-tego hasło jest takie same jak numer działki , numer 16 ma hasło... czytaj dalej